ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Closed  ข้อมูลล่าสุด 27/05/2558 18:36:32

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,500.84 +2.86 +0.19  
  SET50 991.39 +2.08 +0.21  
  SET100 2,200.51 +5.05 +0.23  
  SETHD 1,180.75 -1.92 -0.16  
  mai 653.95 +4.26 +0.66  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 488 2,702,503
ไม่เปลี่ยนแปลง 294 1,542,778
ลดลง 536 1,792,110
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai