ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Closed  ข้อมูลล่าสุด 27/02/2558 20:04:26

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,587.01 -6.54 -0.41  
  SET50 1,042.80 -8.30 -0.79  
  SET100 2,326.59 -15.83 -0.68  
  SETHD 1,198.31 -9.44 -0.78  
  mai 798.00 +3.60 +0.45  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 461 5,239,945
ไม่เปลี่ยนแปลง 210 5,578,740
ลดลง 584 5,201,320
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai