ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Closed  ข้อมูลล่าสุด 09/10/2558 23:00:08

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,411.33 +19.18 +1.38  
  SET50 921.20 +14.03 +1.55  
  SET100 2,046.60 +31.51 +1.56  
  SETHD 1,041.42 +18.50 +1.81  
  mai 595.69 +4.83 +0.82  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 801 6,163,186
ไม่เปลี่ยนแปลง 276 2,918,467
ลดลง 360 2,445,864
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai