ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Closed  ข้อมูลล่าสุด 22/10/2557 22:59:57

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,532.72 +6.58 +0.43  
  SET50 1,018.42 +3.63 +0.36  
  SET100 2,256.35 +8.94 +0.40  
  SETHD 1,196.71 -1.31 -0.11  
  mai 686.10 +13.69 +2.04  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 508 7,237,362
ไม่เปลี่ยนแปลง 250 5,924,474
ลดลง 339 6,061,239
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai