ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Closed  ข้อมูลล่าสุด 01/08/2557 23:00:06

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,500.20 -2.19 -0.15  
  SET50 1,005.23 -1.74 -0.17  
  SET100 2,221.02 -4.04 -0.18  
  SETHD 1,187.41 -1.43 -0.12  
  mai 576.72 +27.61 +5.03  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 352 5,166,226
ไม่เปลี่ยนแปลง 210 1,828,321
ลดลง 532 4,438,450
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai