ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Closed  ข้อมูลล่าสุด 16/04/2557 17:13:46

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,401.84 +12.68 +0.91  
  SET50 952.63 +9.18 +0.97  
  SET100 2,092.85 +20.24 +0.98  
  SETHD 1,150.30 +16.11 +1.42  
  mai 408.64 +5.91 +1.47  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 499 3,113,257
ไม่เปลี่ยนแปลง 214 692,676
ลดลง 296 716,291
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai