ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: OffHour  ข้อมูลล่าสุด 19/09/2557 16:47:28

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,584.91 +0.68 +0.04  
  SET50 1,057.43 +0.65 +0.06  
  SET100 2,347.19 +1.63 +0.07  
  SETHD 1,265.23 +5.79 +0.46  
  mai 687.62 -2.45 -0.36  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 419 10,520,753
ไม่เปลี่ยนแปลง 254 4,696,249
ลดลง 462 6,077,055
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai