ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Pre-Open1  ข้อมูลล่าสุด 30/11/2558 09:32:32

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,363.13 - -  
  SET50 872.72 - -  
  SET100 1,946.91 - -  
  SETHD 996.77 - -  
  mai 568.11 - -  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai