ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Closed  ข้อมูลล่าสุด 24/10/2557 23:00:02

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,539.91 +7.19 +0.47  
  SET50 1,022.37 +3.95 +0.39  
  SET100 2,266.00 +9.65 +0.43  
  SETHD 1,200.27 +3.56 +0.30  
  mai 699.67 +13.57 +1.98  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 521 11,108,155
ไม่เปลี่ยนแปลง 239 2,216,730
ลดลง 340 1,883,697
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai