ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด:   ข้อมูลล่าสุด -

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,358.03 - -  
  SET50 886.24 - -  
  SET100 1,964.28 - -  
  SETHD 1,005.05 - -  
  mai 555.70 - -  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai