ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Open(I)  ข้อมูลล่าสุด 28/11/2557 12:28:56

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,598.59 -1.23 -0.08  
  SET50 1,072.62 -2.18 -0.20  
  SET100 2,371.97 -3.32 -0.14  
  SETHD 1,276.38 -7.15 -0.56  
  mai 732.13 +0.15 +0.02  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 425 3,574,434
ไม่เปลี่ยนแปลง 273 1,103,662
ลดลง 370 14,935,091
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai