ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Closed  ข้อมูลล่าสุด 19/12/2557 18:53:20

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,514.35 -2.44 -0.16  
  SET50 1,011.06 -2.08 -0.21  
  SET100 2,237.38 -4.90 -0.22  
  SETHD 1,168.55 -4.79 -0.41  
  mai 717.23 -3.34 -0.46  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 421 5,505,899
ไม่เปลี่ยนแปลง 268 2,270,033
ลดลง 517 5,911,628
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai