ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Intermission  ข้อมูลล่าสุด 30/03/2558 12:46:57

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,500.67 +5.45 +0.36  
  SET50 997.95 +4.62 +0.47  
  SET100 2,211.95 +9.54 +0.43  
  SETHD 1,162.47 +2.11 +0.18  
  mai 664.05 -0.39 -0.06  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 496 1,756,344
ไม่เปลี่ยนแปลง 253 1,455,555
ลดลง 370 687,520
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai