ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Closed  ข้อมูลล่าสุด 05/02/2559 22:59:59

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,306.29 +9.18 +0.71  
  SET50 828.28 +6.98 +0.85  
  SET100 1,848.41 +15.50 +0.85  
  SETHD 946.99 +9.95 +1.06  
  mai 507.81 +0.29 +0.06  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 633 4,006,093
ไม่เปลี่ยนแปลง 369 1,629,756
ลดลง 446 2,791,730
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai