ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Closed  ข้อมูลล่าสุด 31/07/2558 23:00:05

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,440.12 +22.63 +1.60  
  SET50 950.42 +16.83 +1.80  
  SET100 2,102.63 +36.76 +1.78  
  SETHD 1,096.72 +23.88 +2.23  
  mai 595.18 +4.59 +0.78  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 814 5,155,984
ไม่เปลี่ยนแปลง 240 1,597,957
ลดลง 251 1,959,100
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai