ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Intermission  ข้อมูลล่าสุด 25/07/2557 13:43:39

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,545.82 +1.90 +0.12  
  SET50 1,034.50 -0.48 -0.05  
  SET100 2,288.68 +0.72 +0.03  
  SETHD 1,239.11 +0.23 +0.02  
  mai 591.39 +13.52 +2.34  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 446 3,546,767
ไม่เปลี่ยนแปลง 232 1,157,400
ลดลง 366 1,427,949
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai