ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Closed  ข้อมูลล่าสุด 23/04/2557 21:34:31

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,423.39 +8.34 +0.59  
  SET50 966.50 +5.30 +0.55  
  SET100 2,124.67 +12.17 +0.58  
  SETHD 1,159.34 +8.89 +0.77  
  mai 414.83 +3.15 +0.77  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 495 3,604,369
ไม่เปลี่ยนแปลง 237 913,170
ลดลง 297 1,523,225
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai