ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Closed  ข้อมูลล่าสุด 30/04/2558 22:59:58

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,526.74 +4.27 +0.28  
  SET50 1,006.10 +2.62 +0.26  
  SET100 2,238.28 +6.30 +0.28  
  SETHD 1,203.92 +8.43 +0.71  
  mai 688.86 -0.19 -0.03  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 493 2,017,563
ไม่เปลี่ยนแปลง 278 2,066,768
ลดลง 505 1,959,206
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai