ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Closed  ข้อมูลล่าสุด 31/10/2557 22:59:58

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,584.16 +18.81 +1.20  
  SET50 1,053.22 +15.85 +1.53  
  SET100 2,333.46 +33.11 +1.44  
  SETHD 1,241.59 +21.16 +1.73  
  mai 723.78 +5.64 +0.79  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 519 17,495,207
ไม่เปลี่ยนแปลง 239 3,856,703
ลดลง 377 3,547,986
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai