ข้อมูลการซื้อขาย

หน้าแรก

สถานะตลาด: Closed  ข้อมูลล่าสุด 22/08/2557 22:59:54

           ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
 
  SET 1,556.97 +5.56 +0.36  
  SET50 1,043.55 +2.75 +0.26  
  SET100 2,308.42 +6.59 +0.29  
  SETHD 1,244.78 +1.15 +0.09  
  mai 621.04 +5.74 +0.93  

         หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 507 7,235,950
ไม่เปลี่ยนแปลง 238 2,042,366
ลดลง 370 5,918,004
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai